Објављени извештаји добровољног здравственог осигурања за мај 2019.

У мају 2019. остварили смо максималан месечни број полиса, као и максимални износ премије од почетка рада РФЗО ДЗО. Честитке свим колегама које раде на пословима ДЗО.
Најуспешнијe у мају, са преко 100 уговорених полиса, билe су: Љиљана Ђорђевић (Крагујевац), Босиљка Тодоровић (Нови Сад) и Јелена Жарак (Ниш).
Извештај о раду филијала, као и листу најуспешнијих испостава и сарадника ДЗО за мај 2019. погледајте у одељку за добровољно осигурање (Добровољно осигурање-Извештаји).