Приходи и расходи РЗЗО за 2009.годину

Структура прихода за 2009.годину

prihodi2009-c

Структура расхода за 2009.годину

rashodi2009-c