Провера исправа о осигурању

Користећи претраживач за уплату доприноса можете проверити да ли је Ваш послодавац уплатио доприносе за обавезно здравствено осигурање.

Законом о здравственом осигурању дефинисано је да здравствене исправе могу бити оверене само уколико су доприноси за здравствено осигурање уплаћени.

Контрола, прикупљање и наплата доприноса за здравствено осигурање је у надлежности Пореске управе, која податке о измиреним, односно неизмиреним обавезама доставља Републичком фонду за здравствено осигурање.

Републички фонд за здравствено осигурање не може сносити одговорност за тачност података.

Начин употребе: Да бисте проверили да ли је Ваш послодавац измирио обавезу уплате доприноса потребно је да у поље „Број ЗИ“ упишете број своје здравствене исправе, који се налази на предњој страни, испод бар кода, а у поље „ЛБО“ свој ЛБО, који се, такође, налази на предњој страни. Притиском на поље „Покрените претрагу“ приказаће се резултати претраге.


* Од 01.03.2014. године врши се обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку, што подразумева нови начин вођења евиденције, која ће омогућити проверу података преко сајта РФЗО-а. До имплементације новог система провере, подаци на сајту се односе САМО на период до 28.02.2014. године.