Деца Србије

У интересу трудница, породиља и деце Србије, Републички фонд за здравствено осигурање преузео је обавезу финансирања и одржавања телефонског саветовалишта „Хало беба”, како би се сачувао рад овог важног сервиса са дугогодишњом традицијом у Београду, а у истовреме, под покровитељством РФЗО-а, развио и проширио на целој територији Србије нов и свеобухватнији пројекат Телефонско саветовалиште “Деца Србије”.

Од данас Телефонско саветовалиште “Деца Србије” чији је основни циљ стално унапређивање квалитета здравствене заштите мајке и детета, неће више бити доступно само трудницама и породиљама у Београду, већ је под окриљем Републичког фонда, почело са радом и у још 11 градова Србије. Подршка трудницама да остваре здраво материнство,  едукација породиља за правилну негу и бригу о деци, помоћ и савети родитељима за негу болесне деце, само су део саветодавног рада искусних медицинских сестара, које ће путем Телефонско саветовалиште “Деца Србије”, бити ту да пруже подршку у заштити и очувању здравља мајке и детета.

За несметан рад Телефонског саветовалишта “Деца Србије” РФЗО је ангажовао искусне медицинске сестре и за више од стотину њих организовао додатну едукацију везану за рад у телефонском саветовалишту, обезбедио простор и опрему за рад при својим филијалама у 11 градова Србије, а већ за месец дана мрежа саветовалишта биће проширена на целу територију Србије. Од 08.03.2014. Национални координатор за едукацију телефонских саветовалишта "Деца Србије" је госпођа Анђелка Котевић.

ИТ Сектор РФЗО-а  развио је и посебну апликацију којом је обезбеђена подршка највишег квалитета оператерима, односно медицинским сестрама у Телефонском саветовалишту  “Деца Србије”. Захваљујући овој апликацији сестре у сваком тренутку могу, на једноставан И прегледан начин, имати брз и прецизан увид у све потребне податке, картон корисника, историју саветовања, писано евидентирање сваког позива, саветовања, сестринску анамнезу и остале бројне информације.

Драге труднице, драге породиље, драги родитељи, сва питања везана за трудноћу и порођај, правилну исхрану, хигијену, негу, сва питања везана за раст и развој вашег детета можете поставити позивом на број Телефонског саветовалишта  “Деца Србије”, сваког дана, 24 сата дневно, МИ СМО ТУ ЗБОГ ВАС!